Biedrība KAPO

2005. gada rudenī apvienojoties cilvēkiem ar kopīgām interesēm, tika izveidota neformālā grupa, kas sevi nodēvēja par "R.P.M.", četru gadu laikā sevi pierādīja kā stabilu un dzīvotspējīgu organizāciju, piedaloties, organizējot un apskaņojot dažādus mūzikas pasākumus, tādēļ tika pieņemts lēmums par biedrības reģistrāciju. 2009. gada 28.jūlijā biedrība "KAPO" tika oficiāli reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Biedrības mērķis ir aktivizēt lauku jauniešus, veicināt tālākizglītību, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dot iespēju jauniešiem apgūt dažādu instrumentu spēles pamatus, iegūt pieredzi diskutēt, organizēt un vadīt pasākumus.

Biedrība sadarbojas ar Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes Kalnienas tautas namu, jauniešu centru "Bāze", biedrību "Jauniešu klubs "Dēms"", Gulbenes bioloģisko lauksaimnieku biedrību, z/s "Priednieki" u.c.

Uz 2011.gada aprīli biedrībā darbojas 17 biedri.

Organizētie pasākumi un realizētie projekti:
2009.gadā
26.septembris FOTOkross
19.decembris Ziemassvētku rūķīšu skola mazajiem kalnieniešiem (VAS Hipotēku un zemes banka klientu kluba “Mēs paši” projektu konkurss)
2010.gadā 
2009 - 2010 Projekta “Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde” biedrības “Sateka” Leader programmā
Programmas "Jaunatne darbībā" projekts "Otesha Influance" Forum teātra apmācības, Fotokonkurss  
17.jūlijs Projekta "Tā, lai prieks" aktivitāte Improvizācijas teātris Kalnienā 
25.septembrī FOTOkross2010
30.oktobris Seminārs - diskusija "Ir tā, bet es gribu, lai ir tā"
2.-8.decembris projekts "Talk to Me!" Polijā
2011.gadā
26.februāris "Kamēr sniegs - tikmēr prieks 2011!"
no 1.aprīļa - projekts "Zinu! Varu! Daru!" (ar Britu padomes programmas "Darbīgās kopienas" atbalstu)

Kontaktinformācija:
“Kalnāres”, Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads, LV-4406
tālr.+371 26429723, e-pasts: biedriba.kapo@gmail.com