Zinu! Varu! Daru!"Zinu! Varu! Daru!" ir Britu padomes atbalstīts biedrības KAPO projekts, kura mērķis ir "sastādīt ilgtspējīgu Kalnienas attīstības stratēģiju, balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, vajadzībām un spējām, un virzīt tās realizāciju Gulbenes novada pašvaldībā, veicinot iedzīvotāju informētību un aktīvu līdzdalību visos realizācijas procesos un līmeņos".

Projekta aktivitātes:
10.04.2011
Darba grupas pirmā tikšanās. Piedalās: Inga, Atis, Krišjānis, Diāna, Solveiga (klāt nav Līga).
Tiek pārrunāti iedzīvotāju aptaujas galveno jautājumu bloki un nolemts, ka līdz 1.maijam katrs sagatavo iespējamos jautājumus savā "blokā".
Līdz 1.maijam darba grupas dalībnieki izstrādā arī projekta logo skiču variantus.

01.05.2011
Darba grupas tikšanās. Piedalās: Inga, Krišjanis
Tiek pārrunāti jautājumi. Nolemts, ka visi jautājumi kopā tiek salikti līdz 6.maijam un nodoti testēšanai. Drīz sāksies vērienīgā aptaujāšana.

05.-06.2011
Izstrādāts projekta logo. Autore: Solveiga Žīgure
27.06.2011
Tiek izsludināts Fotokonkurss jauniešiem. Fotogrāfiju iesniegšana ni 1.jūlija līdz 31.augustam.
Fotokonkursa – izstādes mērķis ir veicināt Kalnienas jauniešu radošo darbību un iesaistīšanos sava ciemata dzīves veidošanā. Iedrošināt jaunatni brīvi izteikt viedokli par aktuālām tēmām. Rosināt domāt par sava ciemata nākotni, tā attīstību un līdzdalību ciemata dzīves veidošanā. Afiša, nolikums un pieteikuma anketa šīs mājas lapas sadaļā "Fotokonkurss"

8.10.2011
Kalnienas tautas namā BC Seminārs jauniešiem - Līdzdalība un Brīvprātīgais darbs


21.10.2011 
Kalnienas tautas namā BC Seminārs - Līdzdalība un Mūžizglītība
  
19.11.2011
Kalnienas tautas nama foto izstāde projekta „Zinu! Varu! Daru!” ietvaros