Fotokonkurss
FOTOKONKURSA - IZSTĀDES NOLIKUMS
TĒMA: ZINU! VARU! DARU! KALNIENĀFotokonkursa - izstādes organizatori:

Biedrība „KAPO” Britu padomes „Darbīgo kopienu” projekta „Zinu! Varu! Daru!” ietvaros

Fotokonkursa – izstādes mērķis:

Fotokonkursa – izstādes mērķis ir veicināt Kalnienas jauniešu radošo darbību un iesaistīšanos sava ciemata dzīves veidošanā. Iedrošināt jaunatni brīvi izteikt viedokli par aktuālām tēmām. Rosināt domāt par sava ciemata nākotni, tā attīstību un līdzdalību ciemata dzīves veidošanā.


Fotokonkursa – izstādes uzdevumi:

● Radīt iespēju jauniešiem izpaust savus talantus fotomākslā


● Aicināt jauniešus piedāvāt jaunas idejas un risinājumus sev draudzīga ciemata attīstībai

● Veicināt jauniešu sadarbību ar biedrību un ar saviem vienaudžiem


Fotokonkursa – izstādes dalībnieki:

Kalnienas jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem

Fotokonkursa – izstādes ideja:

Piedāvāt Kalnienas jauniešiem lietderīgi pavadīt laiku vasarā un parādīt savus talantus fotomākslas jomā, kā arī piedalīties sabiedriskās dzīves procesos, aktīvi paužot savu viedokli un idejas. Ar fotoobjektīva palīdzību atrast lietas, vietas vai personas, kas vislabāk raksturo Kalnienu, kā arī parādīt, ka Kalnienā var piedalīties sabiedriskajos procesos.

Kalnienas jaunieši tiek aicināti savās fotogrāfijās paust gan to, kas Kalnienā patīk, aizrauj, gan arī piedāvāt jaunas idejas, ierosmes un risinājumus, lai Kalniena kļūtu jauniešiem tīkamāka.


Fotokonkursa – izstādes darbu iesniegšanas kārtība un atlases kritēriji:

● Katrs dalībnieks piedalās konkursā individuāli;

● Viens autors iesniedz 1-5 fotogrāfijas ar nelielu komentāru;

● Fotogrāfijas nedrīkst būt apstrādātas ar datorprogrammām;

● Katram dalībniekam jāaizpilda pieteikuma anketa (pielikumā nr.1 un www.kalniena.blogspot.com)


● Fotogrāfijas ar komentāriem un pieteikuma anketu jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi: kalniena@ymail.com no 2011.gada 1.jūlija līdz 31.augustam.


Komentārā jāatspoguļo fotogrāfijas atbilstība tēmai, kā arī ideja, ierosinājums vai risinājums savam ciematam, lai tas kļūtu jauniešiem patīkamāks.


Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai neveselīga dzīvesveida ( smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana ) ainas.


Darbi netiks atgriezti autoram. Iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai.


Fotokonkursa – izstādes darbu vērtēšanas kritēriji:

● Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte,

● Tehniskā izpildījuma kvalitāte,

● Fotogrāfa individuālais redzējums.

Fotokonkursa – izstādes uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:

Konkursa darbus vērtē žūrija, apbalvošanai tiks izvirzīti 3 labāko darbu autori.

Balvas tiks pasniegtas 2011.gada septembrī. Precīzs pasākuma laiks un vieta tiks paziņota personīgi darbu autoriem.

Labākās fotogrāfijas tiks publicētas www.kalniena.blogspot.com

Fotoizstādes norises laiks un vieta:

Izstāde būs apskatāma 2011.gada oktobrī Kalnienas tautas namā.

Papildus informācija:

Kontakti: Inga Barinska, tālr.26447952, e-pasts: inga.barinska@gmail.com

FOTOKONKURSA - IZSTĀDES*
ZINU! VARU! DARU! KALNIENĀ

PIETEIKUMA ANKETA


Vārds, uzvārds

Vecums

E-pasts

Tālrunis

1.foto nosaukums un īss apraksts

2.foto nosaukums un īss apraksts

3.foto nosaukums un īss apraksts

4.foto nosaukums un īss apraksts

5.foto nosaukums un īss apraksts

 * nokopē šo anketu uz atsevišķas Word lapas un aizpildi